loader
Akcesoria domowe

Środki ochrony indywidualnej

Wszyscy pracodawcy są odpowiedzialni za ochronę zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, niezależnie od wykonywanego zawodu lub branży. W przypadku pracowników budowlanych, którzy są narażeni na środowiska wysokiego ryzyka, istnieją dodatkowe zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę.

Jeśli jesteś kierownikiem projektu budowlanego lub kierownikiem budowy, do Ciebie należy podjęcie odpowiednich środków ostrożności i zabezpieczenie miejsca pracy przed niepotrzebnym ryzykiem. Zacznij od szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania przed rozpoczęciem pracy na budowie. Każdy pracownik powinien również ukończyć szkolenie wprowadzające dla konkretnego miejsca, aby wskazać obszary wysokiego ryzyka i zapewnić instrukcje dotyczące zarządzania kryzysowego. Pracownikom przysługuję też odzież robocza, która powinna spełniać wymagania co do miejsca jej zastosowania.

leroy merlin

Ze względu na charakter prac budowlanych nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa. Jednak wielu powszechnych problemów związanych z bezpieczeństwem można uniknąć, przeprowadzając regularne audyty bezpieczeństwa i stosując procedury zgłaszania, oceny i rozwiązywania potencjalnych zagrożeń. Należy też ustanowić oddzielne punkty wejścia i wyjścia dla dostępu do ciężkich maszyn / pojazdów, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w punktach o dużym natężeniu ruchu. Należy pamiętać, że wszelkie zabezpieczenia, szkolenia i dostarczenie środków ochrony indywidualnej, ma obowiązek dostarczyć pracodawca, co reguluje kodeks pracy.